1. सेंट्रल सेक्टर शिष्यवृत्ती -२०२४-२५ View Notice
2. दिव्यांगजन (Divyangjan ) शिष्यवृत्ती -२०२४-२५ View Notice
3. राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिष्यवृत्ती सूचना शैक्षणिक वर्ष - २०२४-२५ View Notice
4. भारत सरकार शिष्यवृत्ती सूचना शैक्षणिक वर्ष - २०२४-२५ View Notice