Current Affairs and News Ticker List

back to homepage

Use this link to fill UG admission form http://kjs.vriddhionline.com

Dated : 31/05/2019   http://kjs.vriddhionline.com
  Online Admission Link for UG End Date : 15/09/2019

UG student can fill admission from this link.

प्रथम वर्ष पदवीच्या सर्व अभ्यासक्रमांच्या वर्गांची प्रवेश प्रक्रिया Online पध्दतीने सुरू केली आहे.

Dated : 30/05/2019   कार्यालय
  प्रवेश प्रक्रिया सुरू End Date : 31/07/2019

आपल्या महाविद्यालयात असणाऱ्या प्रथम वर्ष बी.ए., बी.कॉम, बी.एस्सी., बी.एस्सी. संगणकशास्त्र, बी.एस्सी. मायक्रोबायोलॉजी, बी.सी.ए. या अभ्यासक्रमाची प्रवेश प्रक्रिया Online पध्दतीने सुरू करण्यात आली आहे. त्यासाठी एच.एस.सी. मार्च २०१९ मधील उत्तीर्ण विद्यार्थ्यांनी प्रथम Online Form भरून त्यासोबत आवश्यक कागदपत्र जोडून प्रवेश समितीकडून तपासून प्रवेश घ्यावा. सविस्तर चौकशीसाठी कार्यालयात भेटावे.

सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापिठ उत्कृष्ठ महाविद्यालय पुरस्कार

Dated : 01/02/2019   महाविद्यालय
  उत्कृष्ठ महाविद्यालय पुरस्कार End Date : 28/02/2020

सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापिठ उत्कृष्ठ महाविद्यालय पुरस्कार महाविद्यालयास जाहीर . . .