Current Affairs and News Ticker List

back to homepage

K.J.Somaiya College of Arts, Commerce & Science, Kopargaon Organises National Conference 2019 On 7th & 8th January 2019

Dated : 03/12/2018   Department of History
  National Conference On National Integrity & Sardar Vallababhai Patel End Date : 10/01/2019

K.J.Somaiya College of Arts, Commerce & Science, Kopargaon Organises National Conference 2019 On 7th & 8th January 2019 in association with Savitribai Phule Pune University, Pune On theme National Integrity & Sardar Vallbabai Patel.

Online स्कॉलरशिप फॉर्म २०१८-१९ भरण्यासाठी वेबसाईट - www.mahadbtmahait.gov.in

Dated : 06/10/2018   Student
  स्कॉलरशिप सूचना -२०१८-२०१९ End Date : 01/01/2019

स्कॉलरशिप फॉर्म Online भरण्यासाठी सविस्तर सुचना महाविद्यालयाच्या काचफलकात लावलेली आहे. सन २०१८-१९ मध्ये प्रवेश घेतलेल्या सर्व अनुदानित /विनाअनुदानित तसेच सर्व प्रवर्गातील व खुल्या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना सदर फॉर्म भरणे अनिवार्य आहे.