Current Affairs and News Ticker List

back to homepage

Online स्कॉलरशिप फॉर्म २०१८-१९ भरण्यासाठी वेबसाईट - www.mahadbtmahait.gov.in

Dated : 06/10/2018   Student
  स्कॉलरशिप सूचना -२०१८-२०१९ End Date : 01/01/2019

स्कॉलरशिप फॉर्म Online भरण्यासाठी सविस्तर सुचना महाविद्यालयाच्या काचफलकात लावलेली आहे. सन २०१८-१९ मध्ये प्रवेश घेतलेल्या सर्व अनुदानित /विनाअनुदानित तसेच सर्व प्रवर्गातील व खुल्या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना सदर फॉर्म भरणे अनिवार्य आहे.