Current Affairs and News Ticker List

back to homepage

सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापिठ उत्कृष्ठ महाविद्यालय पुरस्कार

Dated : 01/02/2019   महाविद्यालय
  उत्कृष्ठ महाविद्यालय पुरस्कार End Date : 28/02/2020

सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापिठ उत्कृष्ठ महाविद्यालय पुरस्कार महाविद्यालयास जाहीर . . .

महा डी. बी. टी. शिष्यवृत्ती योजना फाॅर्म भरलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी पुढील कार्यवाही करण्यासाठी सूचना

Dated : 01/02/2019   शिष्यवृत्ती विभाग
  महा डी. बी. टी. शिष्यवृत्ती योजना सूचना End Date : 31/03/2019

महा डी. बी. टी. शिष्यवृत्ती योजना फाॅर्म भरलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी पुढील कार्यवाही करण्यासाठी सूचना - Redeem करणेबाबत . . .