Current Affairs and News Ticker List

back to homepage

रसायनशास्त्र, भूगोल व प्राणीशास्त्र या ०३ अभ्यासक्रमाच्या नविन संशोधन केंद्राला शैक्षणिक वर्ष २०२० पासून सुरूवात

Dated : 30/07/2020   के. जे. सोमैया महाविद्यालय, कोपरगाव
  नविन संशोधन केंद्राला मान्यता End Date : 31/12/2020

नविन संशोधन केंद्राला मान्यता - रसायनशास्त्र, भूगोल व प्राणीशास्त्र या ०३ अभ्यासक्रमाच्या नविन संशोधन केंद्राला शैक्षणिक वर्ष २०२० पासून सुरूवात