Ex. M.L.A.
Late K.B. Rohamare

Padmbhushan
Late K. J. Somaiya

Loot SMS

Loot SMS Bulk SMS             Click Here

विद्यार्थ्यांना, प्राध्यापकांना अथवा शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना SMS करण्यासाठी वरील Link चा वापर करावा